Атестація лікарів

 Основними завданнями атестації лікарів є оцінка виконання лікарями вимог щодо здобуття післядипломної освіти в інтернатурі, підвищення їхньої кваліфікації та проходження безперервного професійного розвитку відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року №302 «Про затвердження Положення про систему безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я».

З метою спрощення регулювання процесу подачі документів і реєстрації на атестацію до атестаційної комісії лікарів при Департаменті охорони здоров’я Одеської обласної державної адміністрації необхідно виконати декілька кроків.

Крок 1. Лікар самостійно проходить реєстрацію на сайті https://healthcenter.od.ua/cabinet/accounts/signup/

Після підтвердження реєстрації, подає скановану атестаційну справу, сформовану згідно з переліком документів. Документи подаються не пізніше ніж за два місяця до початку роботи атестаційної комісії або за два місяця до закінчення терміну дії посвідчення/сертифіката лікаря-спеціаліста. Враховуючі ці вимоги,  лікар самостійно вибирає  дату атестації.

Крок 2. Після обробки отриманої документації, секретарем атестаційної комісії буде підтверджено статус документів. У разі, якщо будь-які документи не відповідають вимогам, засідання атестаційної комісії переноситься до моменту виправлення помилок.

Крок 3. Вибравши дату атестації, для верифікації внесених даних лікарю необхідно особисто з’явитися з оригіналами сертифікатів на засідання атестаційної комісії, де він пред’являє оригінали документів, що підтверджують обліковані бали безперервного професійного розвитку.

Крок 4. Лікар, який подав документи та пройшов атестацію, у місячний строк з дня атестації, отримує посвідчення про присвоєння/підтвердження кваліфікаційної категорії.